People

NTUA
Christos Makropoulos
Christos Makropoulos
Giorgos Karavokyros
Giorgos Karavokyros
Archontia Lykou
Archontia Lykou
Tethys Consulting
Ioannis Tsoukalas
Ioannis Tsoukalas
Panagiotis Kossieris
Panagiotis Kossieris
Georgia Kandilioti
Georgia Kandilioti
CNR-IRPI
Luca Brocca
Luca Brocca
Silvia Barbetta
Silvia Barbetta